ความจำเป็นของเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าหรือ (EC Meter)

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าหรือ (EC Meter) ใช้สำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำหรือของเหลวเป็นที่นิยมใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและระบบการตรวจสอบปริมาณของสารอาหารเกลือหรือสิ่งสกปรกในน้ำ การทดสอบระดับความนำไฟฟ้าตอนนี้สามารถทำได้โดยใช้หลากหลายของเครื่องมือสำหรับการออกมาในสนามและในห้องปฏิบัติการ การนำแสดงให้เห็นถึงความสามารถของวัสดุที่จะดำเนินการกระแสไฟฟ้า การนำไฟฟ้าเป็นวัดโดยการวางแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นในของเหลวและการใช้แรงดันไฟฟ้าซึ่งประเมินปัจจุบัน

ปัจจัยที่มีผลต่อความนำไฟฟ้าของน้ำ

การนำไฟฟ้าของน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ อุณหภูมิที่สูงขึ้นที่สูงกว่าการนำไฟฟ้าจะเป็น การนำไฟฟ้าของน้ำจะเพิ่ม 2-3% เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิน้ำ หลากหลายรุ่นของ EC Meter ในปัจจุบันมีฟังก์ชั่น ATC โดยอัตโนมัติมาตรฐาน ในขณะที่การนำไฟฟ้าเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของความเค็ก็ยังคงไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของไอออนในน้ำ เช่นเดียวกับค่าการนำไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ในน้ำที่มีคุณภาพต่ำ (เช่นน้ำอุดมด้วยโซเดียม ฟลูออไรและโบรอน) เช่นเดียวกับในน้ำชลประทานที่มีคุณภาพสูง (น้ำเช่นการปฏิสนธิเพียงพอกับความเข้มข้นของสารอาหารที่เหมาะสมและอัตราส่วน) หน่วยที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ: ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร (microsiemens/cm.) หรือ dS/m (deciSiemens / m)

ความสำคัญของค่าความนำไฟฟ้าหรือค่า EC 

ความสำคัญของค่า EC ของสารละลายเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้ผู้ปลูกเห็นการเจริญเติบโตของพืชได้รับผลกระทบจากระดับสารอาหาร พืชที่แตกต่างกันเจริญเติบโตได้ดีในระดับที่แตกต่างกันของสารอาหารที่มีความแข็งแรงและมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะควบคุมความแรงของสารอาหารนี้จะให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดในเขตรากซึ่งจะช่วยให้ดูดซึมสูงสุดของสารอาหารเข้าไปในส่วนที่เหลือของโครงสร้างของเซลล์ของพืช

ใส่ความเห็น